Akryylimassalattia

Akryylimassalattiat asuinrakennuksiin ja teollisuustiloihin | Helsinki, Vantaa, koko Suomi

Suomen Massalattiat Oy toteuttaa laadukkaat ja kestävät akryylimassalattiat niin asuinrakennuksiin kuin teollisuuden tarpeisiin. Palvelemme asiakkaitamme ympäri Suomen aina pääkaupunkiseudulta alkaen.

Akryylimassalattiat ovat muovisideaineisia lattioita, joissa sideaineena toimii metyylimeta-akrylaattimonomeeriin liuotettu akryylihartsi. Runkoaineena käytetään pigmentoitua kvartsihiekkaa. Akryylimassalla saadaan saumaton ja yhtenäinen lattian pintarakenne, jonka pinnankarkeutta voidaan runkoaineen rakeisuudella säätää.

Akryylimassalattian käyttöominaisuudet

 • Vesitiiviys: Akryylimassalattia on vesihöyrytiivis. Laajennus- ja korjaustöiden saumat hitsaantuvat homogeeniseksi massaksi, jolloin koko pinta on vesitiivis myös saumoistaan.
 • Kemiallinen kestävyys: Akryylimassalattia kestää happoja, emäksiä, öljyjä ja voiteluaineita.
 • Pinnan karkeus: Normaalisti akryylimassalattia tehdään ns. puolikarkeana pintana, jolloin se on turvallinen. Tarvittaessa akryylimassalattiapinta voidaan lakata siivottavuuden parantamiseksi. Lakkaus voidaan tehdä myös karhennettuna.
 • Puristuslujuus: Akryylimassan puristuslujuus on alusbetonin puristuslujuutta suurempi. Puristuslujuus on täten pinnoitteelle riittävä.
 • Kulutuskestävyys: Akryylimassalattian sideaineen akryylin joustavuus yhdistettynä massan runkoaineen kvartsin lujuuteen antaa lattialle hyvät kulutuskesto-ominaisuudet. Lattia on lisäksi täysin pölyämätön.
 • Säänkestävyys: Akryylimassalattia kestää sään ja lämpötilan vaihteluita sekä UV-säteitä haurastumatta.
 • Äänenvaimennuskyky: Akryylimassalattia vaimentaa esimerkiksi metallipyörän aiheuttaman äänen. Lisäksi lattia kestää hyvin siihen kohdistuneita iskuja.

Ota yhteyttä

 

 

Akryylimassalattian käyttökohteet

Akryylimassalattiat sopivat hyvin asuin-, liike- ja teollisuusrakennuksiin. Asuinrakennuksissa sopivia käyttökohteita ovat:

 • Pesutilat ja saunat
 • Talopesulat
 • Harrastetilat
 • Autotallit
 • Uima-allastilat
 • Parvekkeet ja luhtikäytävät

Liike- ja teollisuusrakentamisessa akryylimassalattioita käytetään useilla eri aloilla. Esimerkkikohteita ovat muun muassa:

 • Suurkeittiöt
 • Pesulat
 • Elintarviketeollisuus
 • Teurastamot
 • Kirjapainot
 • Kemianteollisuus
 • Puunjalostusteollisuus
 • Panimoteollisuus
 • Uimahallit

Akryylimassa soveltuu hyvin myös vanhojen syöpyneiden lattioiden saneeraukseen.

Liittymädetaljit

Ota yhteyttä

Yritys OyYritys OyYritys OyYritys OyYritys Oy

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä täyttämällä oheinen lomake, niin olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

Epoksimuovilattia

Suomen Massalattiat Oy tekee epoksilattiat esimerkiksi teollisuustiloihin, huoltoasemille ja julkisiin tiloihin pääkaupunkiseudulla ja koko Suomessa.    

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Massalattiat Oy (2787648-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mikko Mustonen
0400 426 218
mikko.mustonen@suomenmassalattiat.fi

Henkilörekisterin nimi

Suomen Massalattiat Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Suomen Massalattiat Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mikko.mustonen@suomenmassalattiat.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna